Vem ska man välja?

Självklart ska du välja någon du litar på och som har en dokumenterad hästtandvårdsutbildning.
Någon som är verkligen är intresserad av sitt arbete och din häst.
Någon som kan förklara vad hon/han gör och varför detta behöver göras och vilka konsekvenser det har.
Någon som använder tandläkarinstrument och inte verkstadsutrustning för sitt utövande.
Någon som vet att din hästs munhåla inte är en egen del utan ena änden av en hel individ.
Denna någon ska dessutom självklart ha lagligt tillstånd att ge lugnande och smärtstillande medel, dra ut vargtänder, och skriva ut läkemedel som kan göra din häst frisk.

Därför tycker jag att du ska anlita någon av de veterinärer som gått igenom den treåriga påbyggnadsutbildningen i Sveriges Lantbruksuniversitets regi, under Ove Wattle och Torbjörn Lundströms ledning. Då vet du vad du får; professionalism, kompetens, helhetstänk, rådgivning, trygghet och självklart ansvarsförsäkring. I alla led.

HÄR finns det en länk till listan över de veterinärer som är tilläggsutbildade i hästtandvård. Där ser du även vilka som är examinerade. Listan ska vara uppdaterad november 2016 men folk flyttar tyvärr kors och tvärs och orterna uppdateras inte, så de angivna orterna stämmer inte jättebra.

Avseende lagen klargör den tydligt att någon som inte anses ingå i djurhälsopersonalen inte får ge lugnande sprutor och inte heller avlägsna vargtänder (det är ett operativt ingrepp). HÄR finner du lagen i dess helhet, även förklaras vem som får kalla sig djurhälsopersonal.

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
4 kap. Begränsningar i rätten att vidta hälso- och
sjukvårdande åtgärder på djur

1 § Den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen
yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård får inte

2. utföra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur
eller utföra annan behandling som kan orsaka ett lidande som
inte är obetydligt, eller

3. behandla djur under allmän bedövning eller under lokal
bedövning genom injektion.

Vem ska man välja?

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Symtom och tecken på munhåleproblem

Symtomen på munhåleproblem varierar mycket; det kan vara relativt tydligt såsom att man ser att hästen spottar ut foderbussar, har dålig andedräkt, näsflöde, svullnader eller sår på käkarna eller förändrat tuggmönster. Mer diffusa symtom kan vara… Läs mer >>

Vem är då jag?

Jag som driver det här företaget heter Nina Lundgren och bor i Hjärnarp utanför Ängelholm i Skåne. Jag har två härliga söner och hoppas kunna skaffa hund igen snart. Mitt livs kärlek bor på Ekerö utanför Stockholm, så nu erbjuder jag hästtandvård… Läs mer >>