Vanliga problem

Munhålan och tuggsystemet är ett fantastiskt foderbearbetningssystem med mängder av funktioner, och ju mer man lär sig om den desto mer fascinerad blir man. Dessutom inser man då snabbt hur lätt något går fel när vi människor kommer in och stör naturens ordning. Detta gör vi ju konstant med styrd avel, bett i munnen, fabricerat foder och uppstallning. För att kompensera för detta måste vi vara vaksamma på de följdproblem som kommer, och åtgärda dem snarast möjligt.

Bettfel - såsom överbett och underbett, är de vanligaste orsakerna till problem i hästens mun. Detta orsakar att tänderna inte slits korrekt mot varandra utan skapar vassa kanter, hakar och ramper, vågbett och drivningar som förändrar och försvårar tuggningen. Om detta inte hålls efter med tandbehandlingar skär åsar och hakar så småningom in i slemhinnan och eventuell underliggande benvävnad och kan då orsaka fruktansvärd smärta.
Stora hakar kan man inte bara slipa bort. Några millimeter (4-10mm, mycket individuellt!) under tuggytan ligger pulpan som ju är mycket känslig för både infektioner, temperaturhöjningar och friktion. Även dentin (tandben) innehåller nerver som orsakar molande värk efter alltför kraftig slipning eller annat trauma mot tanden. Dessutom förstörs detinets naturliga försvarsmekanismer varpå pulpit (inflammation i pulpan) kan uppstå.
En pulpit kan alltså bli följden av för kraftig reducering av tanden. Då svullnar pulpan i sitt trånga utrymme i tanden, blodcirkulationen i apex försämras och tanden får irreversibla skador och kan till och med dö. Rotbölder utvecklas och tanden lossnar så småningom. Detta ställer till med problem i hela hästens fortsatta liv.
Det finns en anledning till att inte ta bort stora hakar helt och hållet på en eller två behandlingar. Det är att dessa hakar har tagit lång tid på sig att utvecklas, ofta flera år, och då har även käkledsstabilitet, tuggmuskulatur och tuggmönster anpassat sig till tandavvikelserna. Kapar man då hakarna riskerar man inte bara smärta och pulpit utan även käkledsproblem, muskelvärk och i värsta fall en häst som inte kan tugga alls.
Nu är dessbättre inte det här med pulpit och förlorad tuggförmåga VANLIGT men det förekommer alltför ofta och jag vill därför varna (för) andra som hävdar att deras kunder/patienter inte har tid att ta detta stegvis och att risken för pulpit är så liten. Risken är INTE liten och konsekvenserna är smärtsamma och kostsamma.

Betselöverslitning - orsakas av att hästen har ett felaktigt anpassat eller placerat bett, alternativt en skada i munnen som smärtar då bettet är i munnen varför hästen försöker lindra smärtan genom att bita tag i det. Kan förutom smärta orsaka bl.a tandvandring (rotation) av sexorna (P2:orna), tandlossning, pulpit.

Vargtänder - små underutvecklade tänder utan funktion som sitter strax framför sexorna (P2:orna), oftast i överkäken, på ena eller båda sidor. Ibland ligger de dolda under tandköttet men skapar likväl stora problem när bettet går emot. Många hästar föds utan anlag för dessa tänder. Vargtänderna bryter fram vid ca 6 mån ålder och jag rekommenderar att de tas bort (självklart med hela roten) innan hästen får bett i munnen för första gången. Fördelarna är flera - hästen behöver aldrig riskera att uppleva obehag av bettet pga vargtänderna, vargtänderna går inte av ( de får ofta sprickor i roten när bettet slår emot dem, då blir de ännu mer ömma och om tanden går av kan det bli onödigt besvärligt att få ut hela roten), och dessutom går läkningen snabbare när hästen inte behöver ha bett i munnen efter någon vecka.

Tryckskador - svårläkta skador på slemhinna och underliggande vävnader orsakade av felaktig betsling eller hakar som vuxit sig allt för långa. Behandlas genom att åtgärda orsaken och sårbehandling.

Frakturer orsakade av slag mot käken - inte helt ovanligt efter slagsmål i hagen eller omkullridningar där hästen fått ett slag mot huvudet. Ibland är det direkt trauma mot kronan som slår av en bit, ibland är det cirkulationen i roten som skadas av ett slag mot rotområdet, då försvagas tanden och frakturera uppstår senare. Frakturerna upptäcks ofta långt senare, vid noggrann inspektion eller då hästen redan fått rotböld och börjar få symtom av detta. Behandlas genom upprensning, avlastning, förhindrande av foderinpackning, ev endodontisk behandling (rotfyllning). Akuta frakturer kan man göra en överkappning på (försluta pulpan) för att förhindra infektion.

Frakturer orsakade av annat än slag - söndertuggning efter utmattning av tanden; exempelvis pga sprickbilning orsakat av raspning, överbehandling (t.ex maskinraspning), dysplasi eller karies. Söndertuggning av tänder orsakade av munrullar i metall ses fortfarande då och då, trots att man länge varnat för riskerna vid användning av munrullar.

Kariesangrepp - multifaktoriell invasiv tandsjukdom som försvagar tanden och, om det ej behandlas, så småningom orsakar smärta, tandlossning, rotspetsabscesser och tanddöd. Drabbar oftast sexorna och niorna (P2 och M1) i överkäken.
Behandlas efter behov med slipning och fluorlack (mindre kariesangrepp som förväntas kunna "självläka") till fullständig rotbehandling i flera steg, ungefär som på oss människor. Alternativet till endodonti (lagning) är att dra ut tanden, men då kommer andra följdproblem med infektioner av alveolen, och käksmärtor, tandvandring med bildande av glesställning med påföljande foderinpackningar.

Foderinpackningar - ses vanligen vid tandväxling, glesbett eller trångställningar samt i hög ålder. Foderinpackningarna kryper ner mellan tand och tandkött och orsakar parodontit och så småningom tandlossning. Fodret ruttnar och hästen sväljer i varje tugga ner förruttnelsebakterier som orsakar oreda i tarmfloran med risk för fång och kolikbesvär. Man gör rent, åtgärdar grundorsaken om möjligt, och behandlar med nödvändiga läkemedel. Hemvården spelar här stor roll, du som hanterar hästen kan göra stor skillnad.

Främmande kroppar - Kan vara allt ifrån pinnar och stenar till plastbitar från avmaskningssprutor och häftklamrar från pappersströ. Kilar fast sig mellan tänderna och orsakar smärta och infektion. Räcker oftast med att "bara" ta bort föremålet och göra rent.

Åldersförändringar - såsom glesställning, foderinpackningar, senilt bett, tumörer. Man får ta det som det kommer och vara otroligt försiktig vid slipning av det lilla emaljkapital som finns kvar - här gäller det att veta vad man håller på med. Ofta krävs halvårskontroller med små justeringar av det som är viktigast för funktionen och välmåendet. Tillskott av probiotika rekommenderas ofta.

En frisk hästmun.

Vanliga problem

Postnormalbett med hakbildning

Vanliga problem

Foderinpackning

Vanliga problem
Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Veterinärtjänster

Hästtandvård är vår nisch och det vi lägger mest kraft på. Men naturligtvis kan vi erbjuda även andra veterinärtjänster för din häst, hund, katt, kanin, ko eller vad helst du behöver hjälp med. Tänk på att du kan spara pengar genom att passa på att… Läs mer >>

Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är… Läs mer >>