Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är kostnaden för den årliga tandvården förhållandevis liten. Och bra tandvård är minst lika viktig för hästens välmående, prestation och hållbarhet som bra hovvård.

En vanlig årlig genomgång av en hästmun går på någonstans mellan 1500 och 1900 plus kostnad för hembesök eller klinikavgift, inklusive moms. Se räkneexempel nedan.

Den till synes dyra hembesökskostnaden bottnar i allt kringarbete som sker utanför det egentliga besöket. Efter arbetsdagens slut packas all utrustning ut bilen, rengörs, steriliseras och packas in igen Detta oavsett om jag har tittat på en eller tio hästar, det är en förutsättning för att inte sprida smittor mellan olika stall. Rapportering ska sedan ske till jordbruksverket om patientbehandlingar och därtill registervård, läkemedels- och materialbeställningar och ev försäkringsbolags- och kompletterande djurägarkontakter.
Denna kostnad blir ändå tämligen liten om du gör som de flesta andra, dvs pratar ihop dig med andra i stallet så ni blir fler om att dela hembesökskostnaden.

Resa:Observera att samtliga priser nedan är exklusive moms (momssatsen är 25%). Priserna gäller från och med första maj 2017.

Hembesökskostnad beräknas med grund i timtid för körningen och avverkade kilometer, räknat tur och retur. Därtill en schablonkostnad på 500kr för uppackning och ihoppackning av mobila kliniken samt sanering/sterilisering av utrustning och instrument efter avslutad arbetsdag.
Timtidsersättningen är 800 kr/timme, påbörjat vid avresa Hjärnarp (eller föregående förrättningsort om det är närmare) tills ankomst, respektive vägen tillbaka till Hjärnarp. Kilometerersättningen är 6kr per kilometer.

Detta gäller då även om förflyttningen bara är till stallet på andra sidan gatan. Det sliter trots allt på utrustningen och tar tid att städa av utrustningen, packa ihop, lasta in, lasta ur och packa upp. I allmänhet är det lättare att promenera mellan stallen med hästarna, om det är nära, än att flytta veterinär samt mobil klinik.

Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnad för uppehälle, 1000 kr per dygn.

Har du bara en eller två hästar så kan det bli billigare att lasta och köra till mig istället, jag tar emot patienter på torsdagar.
Mottagningsplatsen är Evidensia Helsingborg, fram till och med den 1/2 2018. Besök på sjukhuset bokar du via Evidensias reception, på tel 042-16 80 70, säg att du vill till tandläkare Nina Lundgren.
Efter den 1/2 kommer jag istället ta emot patienter på Ugglarps Hästklinik (mellan Ängelholm och Helsingborg). Bokning sker via bokadirekts bokningssystem, liksom hembesöken.
Vid klinikbesöken betalar du en klinikavgift istället för hembesökskostnaden. Ett klinikbesök kostar 2200-2500, baserat på 45 min konsultationstid.

Principer för debitering:


Priset baseras både på tidsåtgång och material-/läkemedelsåtgång. Timtidsdebitering vid hembesök är 1200kr per timme
För en vanlig årsgenomgång behövs det 45 min för sedering, undersökning, behandling och journalföring. Behandlingarna varierar naturligtvis beroende på omfattning, debiteringen varierar därefter. Innan jag ger mig in på någon mer omfattande behandling diskuterar jag naturligtvis saken med dig, så det inte blir några större ekonomiska överraskningar.
Betselrådgivning faller också in under timdebitering, det brukar ta 10-15 minuter att gå igenom de olika alternativ för träns och bett som rekommenderas för din häst.

Läkemedel och förbrukningsvaror debiteras till apotekets listpris med 10-30% påslag för att täcka kostnader för lagerhållning.

Materialkostnader för tandutrustningen varierar mellan 150 och 500kr beroende på behandlingens omfattning.


För att hålla ner priset är det alltså klokt att samla ihop flera hästar för behandling så kan ni dela på utkörningskostnaden. Dessutom sparas tid på att vissa förberedelser är klara vid min ankomst, såsom framdraget vatten (vattenslang om möjligt, gärna med tempererat vatten) samt tillgång till el inom 3m från behandlingsplatsen. Ha hästpass, ev ev separat vaccinationsintyg, försäkringsuppgifter samt betalkort lätt tillgängligt.

Tänk på att du också kan spara pengar genom att passa på att vaccinera, besiktiga, skaffa pass, ta prover eller liknande, när jag ändå är på plats. Glöm bara inte att säga till när du bokar så vi sätter av tillräckligt med tid och har med mig rätt utrustning.

Röntgen:


2400kr för två projektioner, 500kr per efterföljande bild.

Prisexempel:


För att ytterligare klargöra prissättningen kommer här ett prisexempel. Det är uppdelat i två delar; resa och behandling. Prisexemplet är baserat på en resväg på 2 mil (enkel resa) respektive en genomsnittspatient, det här är alltså inte något fast pris utan ett exempel. Observera att moms tillkommer (25%).

HEMBESÖKSKOSTNAD:
körtidsersättning 2x15min a 800kr/h 400kr
kilometerersättning 2x20km a 6kr/km = 240kr
schablonavgift mobila kliniken 500kr
Summa 1140+moms (kan delas på flera hästar eller ägare) dvs 1425kr inkl moms

BEHANDLINGSKOSTNAD:
(genomsnittspatienten:)
Tid för sedering, undersökning, enklare behandling under en tid av 45 min: 900kr
Kostnad för lugnande, fluorlack, förbrukningsmaterial, utrustning: 500kr
Summa 1400(+moms), dvs ca 1750kr inkl moms. Din del av hembesökskostnaden tillkommer, liksom ev extraåtgärder som inte faller in under 45min tid eller normal materialåtgång. etc.

Vargtandsextraktioner kan ta allt ifrån fem minuter till en timme per tand, så det debiteras också med timtidsdebitering. Två "genomsnittsvargtänder" kostar dig ca 500kr.

En omfattande och avancerad behandling med tandlagning eller allvarliga foderinpackningsproblem vilket tar lång tid att behandla, kan sluta på 3-6000 kr, ibland mer. Men dyrare åtgärder är något du och jag diskuterar innan, det är inget jag tvingar på dig på något sätt. Inga ekonomiska överraskningar alltså.Avbokning:


Avbokning senare än 24h innan planerat besök debiteras med 500kr per avbokad häst.

Observera:


Moms 25% tillkommer på samtliga ovan angivna priser.

Betalning sker med kort, ej Diners. Vid betalning med utländska kort tillkommer bankens avgifter.

Fakturering är möjlig efter överenskommelse INNAN besöket, efter sedvanlig kreditkontroll. Vid fakturering tillkommer avgift på 100 kr. Betalningsfristen är 15 dagar. Påminnelseavgift och ränta tillkommer vid försenad betalning.

Vid besök på Regiondjursjukhuset går all betalning via dem, och sker på plats med kort eller kontanter.

Föreläsningar/kurser debiteras enligt följande:
mindre än 4 tim: 1250kr/tim (1500kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
mer än 4 tim: 1000kr/tim (1250kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
Resor debiteras med timtid samt bilersättning 6kr/km (alt kostnader för flyg/tåg)
Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnader för uppehälle.
Moms tillkommer.

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Täcker försäkringen?

Här skiljer det sig enormt mellan olika försäkringsbolag så mitt tips är att ringa och fråga dem hur de ställer sig till olika problem i munhålan. Ofta täcker försäkringen frakturer och rotspetsabscesser (rotbölder) men inte alltid och ibland bara… Läs mer >>

Bett och betsling

Kort sagt är variation lösenordet. Varierar man belastningen på munnens olika delar; tunga, laner och läppar, minimeras belastningen och därmed skadorna. En följsam hand, korrekt anpassat träns/huvudlag och bett av rätt storlek och typ för just den… Läs mer >>