Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är kostnaden för den årliga tandvården förhållandevis liten. Och bra tandvård är minst lika viktig för hästens välmående, prestation och hållbarhet som bra hovvård.

Resa:Observera att samtliga priser nedan är exklusive moms (momssatsen är 25%).

Inom närområdet (2 mil från Hjärnarp räknat) är inställelsekostnaden 500 kr samt 6kr per kilometer, tur och retur.

Vid längre avstånd räknas timtid (800 kr/timme) för real körtid, påbörjat vid avresa Hjärnarp (eller föregående förrättningsort om det är närmare) tills ankomst. Kilometerersättning 6kr per kilometer tillkommer, tur och retur.
Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnad för uppehälle 1000 kr per dygn.

Ett billigare alternativ om du bor långt bort eller bara har en eller två hästar till behandling är att du själv lastar hästen och möter mig i Equi Team Internationals behandlingsstall strax norr om Ängelholm (ca 5km kilometer väster om E6 avfart 37) Där är jag med jämna mellanrum. Istället för utkörning/inställelse betalar du då lokalavgift på 290kr. Behandlingskostnaderna är desamma.

Jag arbetar även som konsult för Evidensia Specialisthästsjukhus Helsingborg, såväl på sjukhuset som på filialerna i Flyinge och på Gotland. Taxan här blir något högre eftersom deras kostnader är högre men du får i gengäld tillgång till sjukhusets övriga faciliteter.

Principer för debitering:


Priset baseras både på tidsåtgång och material-/läkemedelsåtgång. Timtidsdebitering vid behandling i ditt stall eller på EquiTeam är 1000kr/timme.
För 3 av 4 patienter behövs det 45 min för sedering, undersökning, behandling och journalföring. Behandlingarna varierar naturligtvis beroende på omfattning, debiteringen varierar därefter. Innan jag ger mig in på någon mer omfattande behandling diskuterar jag naturligtvis saken med dig, så det inte blir några ekonomiska överraskningar.
Betselrådgivning faller också in under timdebitering, det brukar ta 10-15 minuter att gå igenom de olika alternativ för träns och bett som gäller för din häst och dig.

Läkemedel och förbrukningsvaror debiteras till apotekets listpris med 10-30% påslag för att täcka kostnader för lagerhållning.

Materialkostnader för tandutrustningen varierar mellan 50 och 500kr beroende på behandlingens omfattning.


För att hålla ner priset är det klokt att samla ihop flera hästar för behandling så kan ni dela på utkörningskostnaden. Dessutom sparas tid på att vissa förberedelser är klara vid min ankomst, såsom framdraget vatten (hink eller slang med tempererat vatten) samt tillgång till el inom 3m från behandlingsplatsen. Ha gärna hästpass, ev separat vaccinationsintyg samt försäkringsuppgifter lätt tillgängligt.

Tänk på att du också kan spara pengar genom att passa på att vaccinera, besiktiga, skaffa pass, ta prover eller liknande, när jag ändå är på plats. Glöm bara inte att säga till när du bokar så vi sätter av tillräckligt med tid.

Röntgen:


2400kr för två projektioner, 500kr per efterföljande bild. Cd-skiva med bildkopior ingår.

Prisexempel:


För att ytterligare klargöra prissättningen kommer här ett prisexempel. Det är uppdelat i två delar; resa och behandling. Prisexemplet är baserat på en resväg på 2 mil (enkel resa) respektive en genomsnittspatient, det här är alltså inte något fast pris utan ett exempel. Observera att moms tillkommer (25%).

körtidsersättning 500kr (minimikostnad)
kilometerersättning 240kr (2x20kmx6kr)
Summa 740+moms (kan delas på flera hästar eller ägare)

(genomsnittspatienten:)
Tid för sedering, undersökning, enklare behandling under en tid av 45 min: 750kr
Kostnad för lugnande, fluorlack, förbrukningsmaterial, utrustning: 450kr
Summa 1200(+moms)


Vargtandsextraktioner kan ta allt ifrån fem minuter till en timme per tand, så det debiteras också med timtidsdebitering.

En omfattande och avancerad behandling med tandlagning eller allvarliga foderinpackningsproblem vilket tar lång tid att behandla, kan sluta på 3-4000 kr, ibland mer. Men dyrare åtgärder är något du och jag noga diskuterar innan, det är inget jag tvingar på dig på något sätt. Inga ekonomiska överraskningar alltså.Avbokning:


Avbokning senare än 24h innan planerat besök debiteras med 500kr per avbokad häst.

Observera:


Moms 25% tillkommer på samtliga ovan angivna priser.

Betalning sker med kort, ej Diners. Vid betalning med utländska kort tillkommer bankens avgifter.

Fakturering är möjlig efter överenskommelse INNAN besöket, efter sedvanlig kreditkontroll. Vid fakturering tillkommer avgift på 100 kr. Betalningsfristen är 15 dagar. Påminnelseavgift och ränta tillkommer vid försenad betalning.

Vid besök på Regiondjursjukhuset går all betalning via dem, och sker på plats med kort eller kontanter.

Föreläsningar/kurser debiteras enligt följande:
mindre än 4 tim: 1250kr/tim (1500kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
mer än 4 tim: 1000kr/tim (1250kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
Resor debiteras med timtid samt bilersättning 6kr/km (alt kostnader för flyg/tåg)
Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnader för uppehälle.
Moms tillkommer.

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Vem är då jag?

Jag som driver det här företaget heter Nina Lundgren och bor i Hjärnarp utanför Ängelholm i Skåne. Jag har två härliga söner och hoppas kunna skaffa hund igen snart. Jag började jobba som veterinär 2001, och har jobbat i nästan nio år som… Läs mer >>

Hästtandvård idag och igår

Under det senaste århundradet har hästtandvården knappt utvecklats alls. Detta trots att prestationskraven ständigt ökar och att djurskyddet är högt prioriterat. Samma utrustning och behandlingsmetod har använts i ett helt sekel även fast bristerna… Läs mer >>