Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är kostnaden för den årliga tandvården förhållandevis liten. Och bra tandvård är minst lika viktig för hästens välmående, prestation och hållbarhet som bra hovvård.

En vanlig undersökning och slipning av en hästmun tar ca 45 minuter. Det kostar dig ca 1875kr, plus kostnad för hembesök eller klinikavgift, inklusive moms. Är det något utöver den vanliga "servicen" så går det på löpande räkning. Vill du ha järnkoll på vad det innebär så se räkneexempel längre ner på denna sida.


Hembesökskostnaden ligger, som ett exempel, på knappt 1500 om stallet ligger ca 2mil från Hjärnarp. Den delas mellan patienterna i stallet. Den till synes dyra hembesökskostnaden bottnar i allt kringarbete som sker utanför det egentliga besöket. Körningen tar tid, liksom upp- och ihoppackning av mobila kliniken. Efter arbetsdagens slut packas all utrustning ut bilen, rengörs, steriliseras och packas in igen. Detta oavsett om jag har tittat på en eller tio hästar, det är en förutsättning för att inte sprida smittor mellan olika stall. Rapportering ska sedan ske till jordbruksverket om patientbehandlingar och därtill sker registervård, läkemedels- och materialbeställningar och ev försäkringsbolags- och kompletterande djurägarkontakter.
Denna kostnad blir ändå tämligen liten om du gör som de flesta andra, dvs pratar ihop dig med andra i stallet så ni blir fler om att dela hembesökskostnaden.

Resa:Observera att samtliga priser nedan är exklusive moms (momssatsen är 25%). Priserna gäller från och med första januari 2019.

Hembesökskostnad beräknas med grund i timtid för körningen och avverkade kilometer, räknat tur och retur. Därtill en schablonkostnad på 500kr för uppackning och ihoppackning av mobila kliniken samt sanering/sterilisering av utrustning och instrument efter avslutad arbetsdag.
Timtidsersättningen är 800 kr/timme, påbörjat vid avresa Hjärnarp (eller föregående förrättningsort om det är närmare) tills ankomst, respektive vägen tillbaka till Hjärnarp. Kilometerersättningen är 6kr per kilometer.

Detta gäller då även om förflyttningen bara är till stallet på andra sidan gatan. Det sliter trots allt på utrustningen och tar tid att städa av utrustningen, packa ihop, lasta in, lasta ur och packa upp. I allmänhet är det lättare att promenera mellan stallen med hästarna, om det är nära, än att flytta veterinär samt mobil klinik.

Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnad för uppehälle, 1000 kr per dygn.

Har du bara en eller två hästar så kan det bli billigare att lasta och köra till mig istället, jag tar emot patienter på torsdagar.
Mottagningsplatsen är Hästkliniken Ugglarps Gård, mellan Ängelholm och Helsingborg. Bokning sker via bokadirekts bokningssystem, liksom hembesöken.
Vid klinikbesöken betalar du en klinikavgift istället för hembesökskostnaden. Ett klinikbesök kostar vanligen ca 2600, baserat på 45 min konsultationstid.

Principer för debitering munundersökning/-behandling:


Priset baseras både på tidsåtgång och material-/läkemedelsåtgång. Timtidsdebitering vid hembesök är 1200kr per timme
För en vanlig årsgenomgång behövs det 45 min för sedering, undersökning, behandling och journalföring. Behandlingarna varierar naturligtvis beroende på omfattning, debiteringen varierar därefter. Innan jag ger mig in på någon mer omfattande behandling diskuterar jag naturligtvis saken med dig, så det inte blir några större ekonomiska överraskningar.
Betselrådgivning faller också in under timdebitering, det brukar ta 10-15 minuter att gå igenom de olika alternativ för träns och bett som rekommenderas för din häst.

Läkemedel och förbrukningsvaror debiteras till apotekets listpris med 10-30% påslag för att täcka kostnader för lagerhållning.

Materialkostnader för tandutrustningen varierar mellan 150 och 500kr beroende på behandlingens omfattning.


För att hålla ner priset är det alltså klokt att samla ihop flera hästar för behandling så kan ni dela på utkörningskostnaden. Dessutom sparas tid på att vissa förberedelser är klara vid min ankomst, såsom framdraget vatten (vattenslang om möjligt, gärna med tempererat vatten) samt tillgång till el inom 3m från behandlingsplatsen. Ha hästpass, ev ev separat vaccinationsintyg, försäkringsuppgifter samt betalkort lätt tillgängligt.

Tänk på att du också kan spara pengar genom att passa på att vaccinera, besiktiga, skaffa pass, ta prover eller liknande, när jag ändå är på plats. Glöm bara inte att säga till när du bokar så vi sätter av tillräckligt med tid och har med mig rätt utrustning.

Röntgen:


2400kr för två projektioner, 500kr per efterföljande bild.

Prisexempel:


För att ytterligare klargöra prissättningen kommer här ett prisexempel. Det är uppdelat i två delar; resa och behandling. Prisexemplet är baserat på en resväg på 2 mil (enkel resa) respektive en genomsnittspatient, det här är alltså inte något fast pris utan ett exempel. Observera att moms tillkommer (25%).

HEMBESÖKSKOSTNAD:
körtidsersättning 2x15min a 800kr/h 400kr
kilometerersättning 2x20km a 6kr/km = 240kr
schablonavgift mobila kliniken 500kr
Summa 1140+moms (kan delas på flera hästar eller ägare) dvs 1425kr inkl moms

BEHANDLINGSKOSTNAD:
(vanlig undersökning och slipning, baserat på en tidsåtgång på 45 min)
Tid för sedering, undersökning, slipning: 900kr
Kostnad för lugnande, fluorlack, förbrukningsmaterial, utrustning: 600kr
Summa 1500(+moms), dvs ca 1875kr inkl moms. Din del av hembesökskostnaden tillkommer, liksom ev extraåtgärder som inte faller in under 45min tid eller normal materialåtgång. etc.

Vargtandsextraktioner kan ta allt ifrån fem minuter till en timme per tand, så det debiteras också med timtidsdebitering. Två "genomsnittsvargtänder" kostar dig ca 500kr.

En omfattande och avancerad behandling med tandlagning eller allvarliga foderinpackningsproblem vilket tar lång tid att behandla, kan sluta på 3-6000 kr, ibland mer. Men dyrare åtgärder är något du och jag diskuterar innan, det är inget jag tvingar på dig på något sätt. Inga ekonomiska överraskningar alltså.Avbokning:


Avbokning senare än 24h innan planerat besök debiteras med 500kr per avbokad häst.

Observera:


Moms 25% tillkommer på samtliga ovan angivna priser.

Betalning sker med kort, ej Diners. Vid betalning med utländska kort tillkommer bankens avgifter.

Fakturering är möjlig efter överenskommelse INNAN besöket, efter sedvanlig kreditkontroll. Vid fakturering tillkommer avgift på 100 kr. Betalningsfristen är 15 dagar. Påminnelseavgift och ränta tillkommer vid försenad betalning.

Vid besök på Hästkliniken Ugglarps Gård går all betalning via dem, och sker på plats med kort eller kontanter.

Föreläsningar/kurser debiteras enligt följande:
mindre än 4 tim: 1250kr/tim (1500kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
mer än 4 tim: 1000kr/tim (1250kr/tim utanför ordinarie arbetstid)
Resor debiteras med timtid samt bilersättning 6kr/km (alt kostnader för flyg/tåg)
Vid flerdygnsförrättningar tillkommer kostnader för uppehälle.
Moms tillkommer.

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Vad kostar det?

Foto Emma Tegler

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Vanliga problem

Munhålan och tuggsystemet är ett fantastiskt foderbearbetningssystem med mängder av funktioner, och ju mer man lär sig om den desto mer fascinerad blir man. Dessutom inser man då snabbt hur lätt något går fel när vi människor kommer in och stör… Läs mer >>

Hästtandvård

Det är svårt som hästägare att själv ha bra koll på munstatusen hos sin häst. Det är väsentligt mycket lättare med andra kroppsdelar; till exempel en hov: Här märker hästhållaren själv att det något är fel på hoven; hoven är varm, har slitits på fel… Läs mer >>