Tandvård hur ofta?

En häst som har ett perfekt bett, dvs inget över- eller underbett vare sig avseende framtänder eller tuggtänder, och som inte har några andra problem i munnen eller i (eller för den delen på eller bakom) resten av kroppen, klarar sig förmodligen alldeles utmärkt utan tandvård. Åtminstone sålänge man inte sätter fel bett i munnen eller drar åt nosgrimmor eller sidstycken för hårt. Men större delen av våra hästar har eller får problem som kräver adekvat tandvård.

Gällande genomsnittshästen rekommenderar jag att första undersökning sker innan hästen får bett i munnen för första gången. Detta ffa för att ta bort vargtänder som sitter i vägen för betslingen, och för att få en chans att förutse och förebygga problem i tandframbrott och växling. Därefter är det lämpligt med kontroll var sjätte månad tills femårsåldern då tandväxlingen bör vara avslutad.

Under "vuxentiden" brukar det vara lagom en gång årligen. Även om det sällan behövs åtgärder varje år på en häst med normal-/neutralbett så rekommenderar jag att man ändå gör en årlig kontroll, detta för att hinna upptäcka och åtgärda andra problem som kan uppstå, såsom betselöverslitning, kariesangrepp, främmande föremål och frakturer innan de orsakat så stor skada att de orsakar smärta och tuggsvårigheter och då dessutom blir betydligt svårare och kostsammare att behandla.

Från ca 18-20 års ålder rekommenderar jag återigen halvårskoll för att snabbt upptäcka åldersrelaterade tumörer, infektioner, foderinpackningar och tandlossning, liksom tandnötnings-/förslitningsproblem. När det gäller gamlingarna är det viktigt att bibehålla emaljkapitalet, rasp borde vara förbjuden här. Punktinsatser med precisionsinstrument och ffa förebyggande vård är ledorden för en frisk mun och en välmående häst, även på ålderns höst.

Rutinundersökning med spegel och sond.

Tandvård hur ofta?
Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Täcker försäkringen?

Här skiljer det sig enormt mellan olika försäkringsbolag så mitt tips är att ringa och fråga dem hur de ställer sig till olika problem i munhålan. Ofta täcker försäkringen frakturer och rotspetsabscesser (rotbölder) men inte alltid och ibland bara… Läs mer >>

Bett och betsling

Kort sagt är minimerad belastning lösenordet. Många hästar har inte musklingen och balansen för att bära sig och ryttaren på rätt sätt. Resultatet blir då att tyngdpunkten förskjuts framåt och hästen tar för mycket stöd i tygeln. Belastningen som då… Läs mer >>