Hur går det till?

Först och främst gör jag en allmänundersökning av hästen, sen går jag tillbaks till huvudet och undersöker det noggrant. Jag bedömer bettyp, palperar käkleder, underkäksgrenar, lymfknutor och tandrader. Jag bedömer käkledsrörlighet och letar avvikelser.

Nästa steg är att sedera hästen (ge lugnande). Endast i undantagsfall låter jag bli att sedera; en bra sedering krävs för att hästen ska stå avslappnat och stilla samt för att släcka de reflexer i kinder och tunga som annars hindrar en fullständig undersökning. Jag använder domosedan, oftast kompletterat med torbugesic.

När hästen är sederad undersöker jag återigen käkrörligheten och tittar på framtänderna, inciciverna. Sedan sätter jag på munstegen, det är en väldigt snäll munstege som hjälper hästen att hålla munnen öppen (jämför de bitklossar som du kan få använda hos tandläkaren) och ger en bra inblick i hästens mun. Hästen hjälper själv till och gapar, jag tvingar inte upp munnen.

Jag spolar noggrant ur munnen med ett särskilt munstycke som jag fäster på stallets vattenslang. Sedan får hästen vila huvudet mot en mjukpolstrad boxdörr eller ett huvudstöd, alternativt få stöd av ett rep från taket.

Jag har en fiberoptisk lampa som jag fäster vid munstegen, slangen är inte mycket tjockare än en penna och ger ett fantastiskt, vitt ljus som gör att det blir lätt att hitta skador och förändringar i både tänder och mjukvävnader. Jag har även en intraoralkamera som jag kan använda vid mer komplicerade fall för både undersökning och dokumentation.

Jag bedömer tuggfunktionen, tändernas läge och noterar avvikelser. Jag letar efter orsaker till förändringarna och behandlar dem, t.ex genom avlägsnande av störande vargtänder eller främmande föremål, slipkorrigering, avlastning, ortodonti, endodonti, behandling av påbitningsskador och rengöring av tandfickor. Infektioner och inflammationer behandlas och avslutar med att lägga fluorlack över tänderna för att försegla slipade tandytor och förebygga karies. Jag noterar ev betselskador och diskuterar med hästhållaren hur man ska förändra betsling och utfodring och andra åtgärder för att nå bästa resultat.

Slutligen skriver jag journal och sparar ner de eventuella foton och intraolralbilder jag tagit. Hästhållaren får naturligtvis en kopia av journalen, och om så önskas även en kopia av bilderna.

Efter behandlingen bör hästen inte äta på 2 timmar och inte ridas eller gå ut i hagen förrän effekten av sederingen helt är borta. Det rör sig om 2-4 timmar beroende på individ och dos. Tänk på att det är 6d tävlingskarens på lugnande medel så behandlingen inte förhindrar någon planerad start. Om operativa ingrepp i bettregionen har utförts, t.ex avlägsnande av vargtänder, så ska hästen slippa ha bett i munnen i 7-10d. Naturligtvis kan hästen ridas bettlöst under tiden.

Hur går det till?

Enkla undersökningshjälpmedel.

Hur går det till?

Tandutrustning för fältbruk.

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Hästtandvård

Det är svårt som hästägare att själv ha bra koll på munstatusen hos sin häst. Det är väsentligt mycket lättare med andra kroppsdelar; till exempel en hov: Här märker hästhållaren själv att det något är fel på hoven; hoven är varm, har slitits på fel… Läs mer >>

Tandvård hur ofta?

En häst som har ett perfekt bett, dvs inget över- eller underbett vare sig avseende framtänder eller tuggtänder, och som inte har några andra problem i munnen eller i (eller för den delen på eller bakom) resten av kroppen, klarar sig förmodligen… Läs mer >>