Hur går det till?

Först och främst gör jag en allmänundersökning av hästen, sen går jag tillbaks till huvudet och undersöker det noggrant. Jag bedömer bettyp, palperar käkleder, underkäksgrenar, lymfknutor och tandrader. Jag bedömer käkledsrörlighet och letar avvikelser.

Nästa steg är att sedera hästen (ge lugnande). Endast i undantagsfall låter jag bli att sedera; en bra sedering krävs för att hästen ska stå avslappnat och stilla samt för att släcka de reflexer i kinder och tunga som annars hindrar en fullständig undersökning. Jag använder oftast domosedan, ibland kompletterat med torbugesic.

När hästen är sederad undersöker jag återigen käkrörligheten och tittar på framtänderna, inciciverna. Sedan sätter jag på munstegen, det är en väldigt snäll munstege som hjälper hästen att hålla munnen öppen (jämför de bitklossar som du kan få använda hos tandläkaren) och ger en bra inblick i hästens mun. Hästen hjälper själv till och gapar, jag kan inte tvinga upp munnen.

Jag spolar noggrant ur munnen med sköljspruta eller med ett särskilt munstycke som jag kan fästa på en vanlig vattenslang, om det finns tillgång till varmvatten i stallet. Sedan får hästen vila huvudet mot en mjukpolstrad boxdörr eller ett huvudstöd, alternativt få stöd av ett rep från taket.

Jag har en fiberoptisk lampa som jag fäster vid munstegen, slangen är inte mycket tjockare än en penna och ger ett fantastikt, vitt ljus som gör att det blir lätt att hitta skador och förändringar i både tänder och slemhinnor. Jag har även en intraoralkamera som underlättar vid undersökningen och ger bra dokumentation.

Jag bedömer tuggfunktionen, tändernas läge och noterar avvikelser. Jag letar efter orsaker till förändringarna och behandlar dem, t.ex genom avlägsnande av störande vargtänder eller främmande föremål, slipkorrigering, avlastning, ortodonti, endodonti, behandling av påbitningsskador och rengöring av tandfickor. Infektioner och inflammationer behandlas och avslutar med att lägga fluorlack över tänderna för att försegla slipade tandytor och förebygga karies. Jag noterar ev betselskador och diskuterar med hästhållaren hur man ska förändra betsling och utfodring och andra åtgärder för att nå bästa resultat.

Slutligen skriver jag journal och sparar ner de foton och intraolralbilder jag tagit. Hästhållaren får naturligtvis en kopia av journalen, och om så önskas även en kopia av bilderna via USB-minne eller CD.

Efter behandlingen bör hästen inte äta på 2 timmar och inte ridas eller gå ut i hagen förrän effekten av sederingen helt är borta. Det rör sig om 2-4 timmar beroende på individ och dos. Tänk på att det är 96 timmars tävlingskarens på lugnande medel så behandlingen inte förhindrar någon planerad start. Om operativa ingrepp i bettregionen har utförts, t.ex avlägsnande av vargtänder, så ska hästen slippa ha bett i munnen i 7-10d. Naturligtvis kan hästen ridas bettlöst under tiden.

Hur går det till?

Enkla undersökningshjälpmedel.

Hur går det till?

Tandutrustning för fältbruk.

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Hästtandvård idag och igår

Under det senaste århundradet har hästtandvården knappt utvecklats alls. Detta trots att prestationskraven ständigt ökar och att djurskyddet är högt prioriterat. Samma utrustning och behandlingsmetod har använts i ett helt sekel även fast bristerna… Läs mer >>

Symtom och tecken på munhåleproblem

Symtomen på munhåleproblem varierar mycket; det kan vara relativt tydligt såsom att man ser att hästen spottar ut foderbussar, har dålig andedräkt, näsflöde, svullnader eller sår på käkarna eller förändrat tuggmönster. Mer diffusa symtom kan vara… Läs mer >>