Hästtandvård

Det är svårt som hästägare att själv ha bra koll på munstatusen hos sin häst. Det är väsentligt mycket lättare med andra kroppsdelar; till exempel en hov: Här märker hästhållaren själv att det något är fel på hoven; hoven är varm, har slitits på fel sätt, fått fångringar, är utfluten eller fått djupa hornsprickor, har strålröta eller helt enkelt en sten inkilad i strålfåran. Det kan vara ett medfött problem, en näringsrelaterad förändring eller trauma.

Man vet hur hoven ska se ut och kännas och hur den ska skötas. Munhålan däremot, är för de flesta ett okänt område som verkligen inte är något som tittas till eller pysslas om i den dagliga vården av hästen. Tandsmärtor orsakade av till exempel sprickor, frakturer, kariesangrepp, tandlossning och betselöverslitning liksom påbitningar och andra slemhinneskador är sånt som hästägaren själv sällan kan upptäcka. Tyvärr kan sällan ens stallveterinären diagnosticera och behandla detta.

Men det är ju å andra sidan likadant för oss människor; vanliga läkare har sällan vare sig utrustning eller kompetens om tänder, vill man ha tandvård får man vända sig till någon som specialiserat sig på munhålan och dess sjukdomar.

Dessbättre går det framåt, fler och fler veterinärer fördjupar sig åtminstone något i ämnet hästtandvård och ett hundratal har idag möjlighet att iallafall undersöka munhålan med spegel och sond, och slipar restriktivt med hästanpassad tandläkarutrustning - ett enormt framsteg från tidigare "känn-och-raspa".

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Hästtandvård

Det är svårt som hästägare att själv ha bra koll på munstatusen hos sin häst. Det är väsentligt mycket lättare med andra kroppsdelar; till exempel en hov: Här märker hästhållaren själv att det något är fel på hoven; hoven är varm, har slitits på fel… Läs mer >>

Hur går det till?

Först och främst gör jag en allmänundersökning av hästen, kontrollerar allmäntillstånd, hull och muskling, noterar ev andra uppenbara avvikelser av betydelse. Ibland är det av vikt att bedöma hästens tuggning av foder, då görs detta nu. Är jag i… Läs mer >>