Täcker försäkringen?

Här skiljer det sig enormt mellan olika försäkringsbolag så mitt tips är att ringa och fråga dem hur de ställer sig till olika problem i munhålan. Ofta täcker försäkringen frakturer och rotspetsabscesser (rotbölder) men inte alltid och ibland bara under vissa förutsättningar.

Glöm inte bort att fråga om detta när du ska teckna försäkring. Om bolaget säger att de inte täcker tandproblem så ifrågasätt gärna varför. Det är en vävnad som alla andra i kroppen och den kan trasas sönder, inflammeras eller infekteras precis som alla andra. Det kostar väsentligt mindre än en ersättningsbar kolikoperation men kan kosta betydligt mer än t.ex en lika ersättningsbar sårskada på jourtid. Självklart ska då även skador i munhåla täckas!

Regelbundna kontroller förebygger problem och detta täcker naturligtvis inte försäkringen, men när något går fel ska inte försäkringsbolagen vänta med att lämna ersättning tills det gått så långt att det blivit utmattningsfrakturer eller rotbölder, det gynnar ingen, vare sig hästen, djurägaren, försäkringspremien eller försäkringsbolagets vinst.
Tandfrakturer (orsakade av såväl inre som yttre våld), kariesangrepp, tumörer och rotförändringar är sådant en hästägare inte själv kan påverka ens med bästa vård och enligt min mening är det självklart att det borde ingå.
Tryckskador och betselöverslitning är ju orsakat av ryttaren och utrustningen och är kanske svårare att få in i villkoren, men till försäkringstagarens försvar är det inte något lättinspekterat område och det är inte något som någon hästhållare orsakar vare sig medvetet eller frivilligt.

Det har hänt så mycket, kunskapsmässigt sett, under de senaste åren och försäkringsbolagen har inte riktigt hängt med här. Vi behöver alla fundera över vad vi vill ha för skydd och efterfråga försäkringslösningar som uppfyller våra behov. Det räcker inte med att vi veterinärer stångas med bolagen, du som kund är jätteviktig i den här debatten.

Täcker försäkringen?

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är… Läs mer >>

Täcker försäkringen?

Här skiljer det sig enormt mellan olika försäkringsbolag så mitt tips är att ringa och fråga dem hur de ställer sig till olika problem i munhålan. Ofta täcker försäkringen frakturer och rotspetsabscesser (rotbölder) men inte alltid och ibland bara… Läs mer >>