Täcker försäkringen?

Här skiljer det sig enormt mellan olika försäkringsbolag så mitt tips är att ringa och fråga dem hur de ställer sig till olika problem i munhålan. Ofta täcker försäkringen frakturer och rotspetsabscesser (rotbölder) men inte alltid och ibland bara under vissa förutsättningar.

Glöm inte bort att fråga om detta när du ska teckna försäkring. Om bolaget säger att de inte täcker tandproblem så ifrågasätt gärna varför. Det är en vävnad som alla andra i kroppen och den kan trasas sönder, inflammeras eller infekteras precis som alla andra. Det kostar väsentligt mindre än en ersättningsbar kolikoperation men kan kosta betydligt mer än t.ex en lika ersättningsbar sårskada på jourtid. Självklart ska då även skador i munhåla täckas!

Regelbundna kontroller förebygger problem och detta täcker naturligtvis inte försäkringen, men när något går fel ska inte försäkringsbolagen vänta med att lämna ersättning tills det gått så långt att det blivit utmattningsfrakturer eller rotbölder, det gynnar ingen, vare sig hästen, djurägaren, försäkringspremien eller försäkringsbolagets vinst.
Tandfrakturer (orsakade av såväl inre som yttre våld), kariesangrepp, tumörer och rotförändringar är sådant en hästägare inte själv kan påverka ens med bästa vård och enligt min mening är det självklart att det borde ingå.
Tryckskador och betselöverslitning är ju orsakat av ryttaren och utrustningen och är kanske svårare att få in i villkoren, men till försäkringstagarens försvar är det inte något lättinspekterat område och det är inte något som någon hästhållare orsakar vare sig medvetet eller frivilligt.

Det har hänt så mycket, kunskapsmässigt sett, under de senaste åren och försäkringsbolagen har inte riktigt hängt med här. Vi behöver alla fundera över vad vi vill ha för skydd och efterfråga försäkringslösningar som uppfyller våra behov. Det räcker inte med att vi veterinärer stångas med bolagen, du som kund är jätteviktig i den här debatten.

Täcker försäkringen?
Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Hästtandvård

Det är svårt som hästägare att själv ha bra koll på munstatusen hos sin häst. Det är väsentligt mycket lättare med andra kroppsdelar; till exempel en hov: Här märker hästhållaren själv att det något är fel på hoven; hoven är varm, har slitits på fel… Läs mer >>

Veterinärtjänster

Hästtandvård är vår nisch och det vi lägger mest kraft på. Men naturligtvis kan vi erbjuda även andra veterinärtjänster för din häst, hund, katt, kanin, ko eller vad helst du behöver hjälp med. Tänk på att du kan spara pengar genom att passa på att… Läs mer >>