Bett och betsling

Kort sagt är minimerad belastning lösenordet. Många hästar har inte musklingen och balansen för att bära sig och ryttaren på rätt sätt. Resultatet blir då att tyngdpunkten förskjuts framåt och hästen tar för mycket stöd i tygeln. Belastningen som då uppstår mellan bett och vävnader blir för stor och skador uppstår.

En lätt kontakt i munnen, följsam hand, korrekt anpassat träns/huvudlag och bett av rätt storlek och typ för just den mun och den skalle som kraven ställs på lägger grunden för framgång. Enkelhet och insikt om individens fysiologiska förutsättningar är oftast bästa receptet.

Det går naturligtvis inte att helt och hållet undvika belastning ens med en välskolad och vältränad häst. Genom att växla mellan olika bettyper så kan man variera belastningen på munnens olika delar; tunga, laner och läppar. Därmed minimeras belastningen och så även skadorna.

Min uppgift här är ofta att ta bort vargtänder som interfererar med betslingen, och hjälpa till att hitta rätt bettlängd, bettyp och bettplacering för individen. Betselöverslitna tänder som drabbats av pulpit, överrörlighet eller rotation behandlas. Ta med de träns och de bett ni brukar använda så kan vi se om något kan förändras för att optimera era förutsättningar.

Vanligaste problemet är för långa bett, vilka vid tygeltag viker sig och tvingar in kinderna mot tänderna varvid hästen tvingas bita sig själv i kinderna. Vargtänder, lanskador, kariesangrepp och tandfrakturer är andra vanliga smärtutlösare som skapar problem i ridningen. I självförsvar tar hästen tag i bettet och som följd av detta uppstår en onormal förslitning av första tuggtänderna på ena eller båda sidorna. Blir denna förslitning ansenlig kommer följdproblem såsom ilningar, överrörliget, tandförskjutning/-rotation och pulpablotta. Bortsett från smärtan och prestationsnedsättningen är detta problemställningar som kostar både tid och pengar att korrigera. Och detta många gånger helt i onödan. Här kan du läsa mer om betselöverslitning.

Djurtandvårdskliniken har på sin sida en utmärkt beskrivning av olika bett och deras inverkan. Gör gärna ett besök där; www.djurtandvardskliniken.se

Allvarlig betselöverslitning.

Bett och betsling
Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Vem ska man välja?

Självklart ska du välja någon du litar på och som har en dokumenterad hästtandvårdsutbildning.
Någon som är verkligen är intresserad av sitt arbete och din häst.
Någon som kan förklara vad hon/han gör och varför detta behöver göras och vilka… Läs mer >>

Vad kostar det?

Kvalificerad tandvård kostar pengar. Det du betalar för är kompetens, kvalitet och trygghet. Med bra utrustning och bra utbildning får din häst både korrekt diagnos och rätt behandling.
Om du jämför vad du årligen lägger på din hästs hovar så är… Läs mer >>