Varför foderinpackningar

Varför får hästarna foderinpackningar? Det uppstår inte ur tomma intet, det måste finnas en orsak. Och det gör det alltid. Det finns både normala och sjukliga orsaker.

När hästen är ung och mjölktänderna ska bytas ut mot permanenta tänder, är det lätt att det fastnar foder här och var. Hästar som lever i det fria ses under dessa perioder ta gräset till vattenhålet och blaska runt med det, de gnager trä och repar barr från grenar. Det verkar hjälpa mot foderinpackningarna. Den här typen av foderinpackningar är helt normala, naturen löser det själv genom att grundproblemet (fickor mellan mjölktand och permanenta tand samt ojämnheter i de nya tändernas kanter) försvinner när tänderna bytts klart och de nya tänderna nöts mot varann. När hästen sedan blir gammal och de nedslitna tändernas tuggyta blir mindre och mindre, bildas mellanrum där foder kan fastna. Det uppstår vanligen från 25 års ålder och uppåt. När detta börjar ser man samma beteende som hos de vildlevande unghästarna, med doppande av maten, trä-gnagande och barr-repande. Det är också helt normalt. Det löser naturen med att hästen så småningom dör, tändernas malningsfunktion räcker inte till och förruttnelsebakterierna slår ut tarmen. Det är naturens gång.

Men alla foderinpackningar man kan påträffa under de dryga 20 åren däremellan är alltså INTE normala. De vanligaste orsakerna är
- Kantcementbrist (Perifer cementdysplasi, PCD)
- Tandfrakturer
- Mellanrum pga tandvandring orsakat av fel betsling
- Mellanrum pga tandvandring orsakat av överbettshakar
- Mellanrum pga glesställning/snedställning (missbildningar och utvecklingsrubbningar)
- Mellanrum på grund av tandvandring efter tandutdragning
Här gäller det att försöka åtgärda grundorsaken, korrigera det som går att korrigera, underlätta läkningen, hålla rent samt anpassa utfodringen för att underlätta för hästen.

Det är väl värt att behandla foderinpackningarna om man tror att man kan åtgärda grundorsaken. Om grundorsaken inte går att behandla är det bättre att lägga behandlingspengarna på inköp av en annan häst. Det här är viktigt att inse - få hästar blir friska av att veterinären BARA kommer och petar loss inpackat foder var åttonde vecka. Fokus måste vara på att åtgärda grundorsaken!! Under tiden "håller man hästen under armarna" genom att avlägsna förruttnat foder och på olika sätt försöka förhindra att nytt fastnar.

Generellt

Beteende och skötsel

Annat intressant från Svenska Hästtandvården:

Vilka är vi?

NINA LUNDGREN
Jag som startat det här företaget heter Nina Lundgren och bor i Hjärnarp utanför Ängelholm i Skåne. Jag har två härliga söner och hoppas kunna skaffa hund igen snart. Mitt livs kärlek bor på Ekerö utanför Stockholm, så nu erbjuder jag… Läs mer >>

Hur går det till?

Först och främst gör jag en allmänundersökning av hästen, kontrollerar allmäntillstånd, hull och muskling, noterar ev andra uppenbara avvikelser av betydelse. Ibland är det av vikt att bedöma hästens tuggning av foder, då görs detta nu. Är jag i… Läs mer >>